Skogsfastighet i Ambjörby

TORSBY AMBJÖRBY 1:31

 • Pris: 2 600 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 51,0354 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information.

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Flygbild skifte 1
Flygbild skifte 2
Topografisk karta
Vägkarta
Vägkarta större
Översiktskarta

Beskrivning

Nu förmedlar vi Torsby Ambjörby 1:31. Fastigheten består av två skiften där det större skiftet i väst ligger vid Lundbergssätern och det minde skiftet ligger på östra sidan om Klarälven strax söder om Ambjörby. Totalt består fastigheten av 51,5 ha, varav 50,1 är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 7 486 m3sk och boniteten är 5,1. Jakt finns i VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 600 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 700 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 700 000 SEK
 • UppdragsID: GK8 CQA
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 50,1000 ha
  Virkesförråd 7486 m3sk
 • Skogsimpediment, 1,4000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealuppgifter är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt ingår i Amjörby VVO om 4 604 ha.
 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Kostnader

 • Pris: 2 600 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns 1 pantbrev om 467 000 SEK.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Fornlämning.
 • Gemensamhetsanläggning:
 • TORSBY MÅNÄS GA:8.
 • Rättigheter last:
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Samfällighet:
 • TORSBY AMBJÖRBY S:37.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:5.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:2.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:34.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:4.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:6.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:7.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:8.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:42.
 • TORSBY AMBJÖRBY FS:3.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:12.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:13.
 • TORSBY AMBJÖRBY S:14.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt