Att köpa jord och skog

Att köpa jord och skogsfastighet innebär att man blir företagare, om man inte redan är det.

Skogsägandet skiljer sig från annat företagande då det inte behöver vara så intensivt utan det kan gå många år mellan de åtgärder som ska göras. Vi har alltid som ambition att hjälpa dig hela vägen i ditt köp. När vi vet vilka ambitioner du har med ditt köp, tipsar vi om lämpliga fastigheter motsvarande ditt önskemål. Att äga skog ska man normalt se som en investering på lite längre sikt.

Besiktning av mark

Marken besiktar du själv eller med hjälp av någon som är kunnig på området.

Undersökningsplikt

Som köpare har man en undersökningsplikt av fastigheten. Eventuella fel och brister som kan upptäckas vid en normal besiktning kan senare inte anföras som grund för skadestånd eller hävning.

Fastighetens areal

När det gäller area är det alltid fastighetens utmärkning på marken som gäller. Den faktiska arealen kan avvika från ekonomiska kartor, förrättningskartor, registrerad area och skogsbruksplanen. Normalt är det inga större avvikelser, men det kan förekomma.

Taxeringsvärde

En fastighets taxeringsvärde kan ofta vara väldigt fel. Då det sedan länge inte har någon betydelse för skatter och den avskaffade skogsvårdsavgiften, har många inte uppdaterat uppgifterna vid omtaxeringen. Det kan betyda att hårt avverkade fastigheter fortfarande redovisas i taxeringen med högt virkesförråd och därmed följer ett helt felaktigt taxeringsvärde. Taxeringsvärdet är därför en dålig indikator för fastighetens faktiska värde.

Prospekt

Vi har alltid som ambition att redovisa relevanta och aktuella uppgifter om de fastigheter vi förmedlar. Säljaren har att uppge vad denne känner till om fastigheten, detta kompletteras med officiella uppgifter från fastighetsregistret. Är det något du undrar över de uppgifter som finns i prospektet ska du givetvis kontakta oss.

Lycka till med ditt köp!