Skogsfastighet i Ena, Hagfors

HAGFORS UDDHEDEN 1:66

Fastigheten omfattar två skiften om 44,6 ha varav 40,4 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är 5 251 m3sk. Jakt i Västra Skymnäsbygden VVO.
 • Pris: 2 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 43,5439 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 1 750 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

HAGFORS UDDHEDEN 1:66,
Alias Bud Datum
Budgivare 1 2 000 000 SEK  (Återkallat) 2024-01-23
Budgivare 2 1 750 000 SEK 2024-03-28

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

fastighetskarta på ortofoto
vägkarta
översiktskarta

Beskrivning

Hagfors Uddheden 1:66 är en skogsfastighet i två skiften om totalt 44,6 ha, varav 40,4 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är 5 251 m3sk och boniteten är god med hela 7,3 m3sk/ha/år. Merparten av skogen är ung då 76 procent ligger i R2 och G1 under 40 år. Jakt ingår i Västra Skymnäsbygden VVO om 3 301 ha.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog, Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 769 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 769 000 SEK
 • UppdragsID: G2P ZRT
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 40,4000 ha
  Virkesförråd 5 251 m3sk
 • Myr/kärr/mosse, 1,2000 ha
 • Åkermark, 1,1000 ha
 • Berg/hällmark, 0,5000 ha
 • Övrigmark, 0,8000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,6000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Uppgifter om arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt ingår i Västra Skymnäsbygden VVO om 3 301 ha

Kostnader

 • Pris: 2 500 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns 1 pantbrev om 65 300 SEK.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 1 680 SEK/år. Vägavgifter: 1 680 SEK/år.
 • Beskrivning av kostnader:
  Vägkostnaden avser 2022 års debitering

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • HAGFORS SKYMNÄSHAGEN GA:1.
 • Rättigheter last:
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsnyttjanderätt Tele.

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt