Skogsfastighet i Sörmark

TORSBY SÖRMARK 1:455

 • Pris: 2 800 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 50,7000 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 2 750 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

TORSBY SÖRMARK 1:455,
Alias Bud Datum
Budgivare 5 2 750 000 SEK 2024-06-14
Budgivare 2 2 700 000 SEK 2024-06-14
Budgivare 5 2 650 000 SEK 2024-06-13
Budgivare 4 2 600 000 SEK 2024-06-04
Budgivare 2 2 500 000 SEK 2024-04-23
Budgivare 3 2 400 000 SEK 2024-04-16
Budgivare 2 2 300 000 SEK 2024-04-09
Budgivare 1 2 200 000 SEK 2024-03-26

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Översikt flygbild
Flygbild skifte 1
Flygbild skifte 2
Topografisk karta
Vägkarta
Översiktsbild mindre
Översiktsbild större

Beskrivning

Vi bjuder nu ut skogsfastigheten Torsby Sörmark 1:455. Fastigheten består av 52,7 ha, varav 50,5 är produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd på 5958 m³sk. Detta är en välskött tillväxtfastighet där man ligger bra till med alla skogsvårdsåtgärder. Marken har även har en god bonitet om hela 7,5. Jakt ingår i Bjursjöns VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 800 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 2 829 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 829 000 SEK
 • UppdragsID: G5C M93
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 50,5000 ha
  Virkesförråd 5958 m³sk.
 • Skogsimpediment, 0,8000 ha
 • Berg/hällmark, 0,2000 ha
 • Väg och kraftledning, 1,2000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt ingår i Bjursjöns VVO om 3 049 ha.
 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun, kostnad 4600 SEK.

Kostnader

 • Pris: 2 800 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last:
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Samfällighet:
 • TORSBY SÖRMARK FS:3.
 • TORSBY SÖRMARK FS:4.
 • TORSBY SÖRMARK FS:2.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt