Liten skogsfastighet i Månäs

Torsby

TORSBY MÅNÄS 1:140

 • Pris: 420 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 7,8390 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 400 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information.

Budhistorik

TORSBY MÅNÄS 1:140, Torsby
Alias Bud Datum
Budgivare 1 400 000 SEK 2024-07-11

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Mindre skogsfastighet i tre skiften om ca 8 ha varav ca 6 ha är produktiv skog med ett virkesförråd på 1099 m³sk, medelbonitet på 4,7. Jakt i Månäs VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 420 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 339 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 339 000 SEK
 • UppdragsID: GOC TWG
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 6,0000 ha
  Virkesförråd 1099 m³sk.
 • Skogsimpediment, 2,0000 ha
 • Inägomark, 0,2000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt i Månäs VVO.

Kostnader

 • Pris: 420 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 500 SEK/år. Försäkring: 500 SEK/år.
 • Försäkring: Länsförsäkringar - skogsförsäkring
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • TORSBY MÅNÄS GA:8.
 • TORSBY HJÄLLSTAD GA:6.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Fornlämning.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM - SE BESKRIVNING.
 • Samfällighet:
 • TORSBY MÅNÄS FS:2.
 • TORSBY MÅNÄS S:3.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt