Gård i Degerbyn invid sjön Värmeln

Värmskog

Degerbyn Högåsen 1 66492 Värmskog

 • Pristyp: Accepterat bud vid offentlig auktion
 • Tomtareal/mark: 36,0868 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Nu finns möjlighet att, genom auktion enligt samäganderättslagen, förvärva en gård med möjligheter invid sjön Värmeln. Fastigheten omfattar bostadshus om 4 rok på 90 m² med renoveringsbehov. Ladugård med loge och en större maskinhall med gjuten platta. Här finns även ett mindre magasin. Arealen på ca 40 ha består bl.a. av ca 19 ha produktiv skogsmark och ca 17 ha inäga. Fastigheten ligger inom Degerbyns VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pristyp: Accepterat bud vid offentlig auktion
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Gård
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog, Gård
 • Taxeringsvärde byggnad: 616 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 455 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 071 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Det finns en areal-differens mellan Lantmäteriets mätning och den digitalt mätta arealen i Skogsbruksplanen.
 • UppdragsID: G2V G6F
 • Försäljningssätt

 • Offentlig auktion: 24 maj 2024
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Fastigheten kommer att försäljas genom en auktion enligt samäganderättslagen. 
  Friskrivningsklausul kommer användas.
  
  Öppen visning kommer hållas den 8:e maj mellan 15:00-18:00
  
  Uppvisande av lånelöfte, alternativt intyg från banken krävs.
  
  Sker budgivning via ombud ska fullmakt lämnas på plats innan auktionen startar.
  
  Köparen skall i direkt anslutning till avslutad auktion teckna köpekontrakt och erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas. Resterande del av köpeskilling skall erläggas senast vid tillträdet.
  
  Tillträde sker enligt överenskommelse.
  
  Auktionen hålls den 24:e maj klockan 16:30
  Plats: 
  Bygdegården i Värmskog (matsalen)
  Broviksvägen 4
  664 92 Värmskog
  
  För mer information ring: 0563 19060

Mark

 • Skogsmark, 18,9000 ha
  Virkesförråd 3046 m³
 • Skogsimpediment, 2,6000 ha
 • Berg/hällmark, 0,1000 ha
 • Inägomark, 16,9000 ha
 • Övrigmark, 1,1000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Fastigheten ligger inom Degerbyns VVO.

Kostnader

 • Pristyp: Accepterat bud vid offentlig auktion.
 • Information om försäljningen: Fastigheten kommer att försäljas genom en auktion enligt samäganderättslagen. Friskrivningsklausul kommer användas. Öppen visning kommer hållas den 8:e maj mellan 15:00-18:00 Uppvisande av lånelöfte, alternativt intyg från banken krävs. Sker budgivning via ombud ska fullmakt lämnas på plats innan auktionen startar. Köparen skall i direkt anslutning till avslutad auktion teckna köpekontrakt och erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas. Resterande del av köpeskilling skall erläggas senast vid tillträdet. Tillträde sker enligt överenskommelse. Auktionen hålls den 24:e maj klockan 16:30 Plats: Bygdegården i Värmskog (matsalen) Broviksvägen 4 664 92 Värmskog För mer information ring: 0563 19060
 • Inteckningar: Det finns 3 pantbrev om tillsammans 515 000 SEK.
 • Fastighetsskatt/-avgift: 4 688 SEK.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 5 935 SEK/år. Vatten och avlopp: 1 375 SEK/år. Sotning: 1 800 SEK/år. Renhållning: 2 760 SEK/år.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.
 • Beskrivning av kostnader:
  Kostnader för uppvärmning och försäkring har inte gått att få fram.
  Övriga angivna kostnader är tagna från Grums Kommun där Renhållning omfattar källsorterings abonnemang för 190 L kärl och 2-veckors tömning.
  Kostnaden för sotning och brandskyddskontroll är uppskattat utifrån Grums Kommuns taxa.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last:
 • Officialservitut: VÄG.
 • Avtalsservitut: UTFARTSVÄG MM - SE BESKRIVNING.
 • Officialservitut: RÄTT ATT NYTTJA BÅTPLATS PÅ STAMFASTIGHETENS STRAND VID VÄRMELN - BÅTPLATS.
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING,TRANSFORMATORSTATION - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENLEDNING - SE BESKRIVNING.
 • Officialservitut: VÄG.
 • Officialservitut: RÄTT ATT NYTTJA BEFINTLIGA VÄGAR PÅ STAMFASTIGHETEN - VÄG.
 • Officialservitut: VÄG.
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Officialservitut: RÄTT ATT NYTTJA BEFINTLIGA VÄGAR PÅ STAMFASTIGHETEN - VÄG.
 • Officialservitut: RÄTT ATT NYTTJA BEFINTLIGA VÄGAR PÅ STAMFASTIGHETEN - VÄG.
 • Officialservitut: RÄTT ATT NYTTJA BEFINTLIGA VÄGAR PÅ STAMFASTIGHETEN - VÄG.
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Officialservitut: RÄTT ATT NYTTJA BEFINTLIGA VÄGAR PÅ STAMFASTIGHETEN - VÄG.
 • Avtalsservitut: BRYGG OCH BÅTPLAS SAMT TILLFARTSVÄG OCH AVLOPPSANLÄGGNING - SE BESKRIVNING.
 • Rättigheter förmån:
 • Officialservitut: VIRKESTRANSPORT.
 • Samfällighet:
 • GRUMS DEGERBYN FS:6.
 • GRUMS DEGERBYN S:1.
 • GRUMS DEGERBYN S:4.
 • GRUMS DEGERBYN S:3.
 • GRUMS DEGERBYN S:2.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut UTFARTSVÄG MM.
 • Avtalsservitut VATTENLEDNING.
 • Avtalsservitut BRYGG OCH BÅTPLAS SAMT TILLFARTSVÄG OCH AVLOPPSANLÄGGNING.
 • Avtalsservitut Kraftledning, Transformatorstation.
 • Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE.
 • Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE.
 • Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE.
 • Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE.
 • Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE.
 • Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE,FISKE.

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Köparen har beretts tillfälle att besiktiga fastigheten och att noggrant undersöka egendomen. Köparen äger därför ej rätt att påtala sådan fel eller brister som köparen därvid bort upptäcka. 
  
  Köparen godtar fastighetens skick, användningsmöjligheter och dispositionsmöjligheter och avstår med bindande verkan – med undantag för vad som uttryckligen garanteras i detta skriftliga avtal – från alla anspråk mot säljaren på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel, så kallade dolda fel eller andra fel och brister rörande fastigheten. 
  
  Köparen äger ej påtala fel eller brister som sammanhänger med egendomens ålder, byggnadssätt eller användning. Köpeskillingen är bestämd med hänsyn tagen härtill. I fråga om egendomens skick har säljaren ej lämnat någon särskild utfästelse. 
  
  Med anledning härav friskrives således säljaren – med undantag för vad som uttryckligen garanteras i detta skriftliga avtal – från alla anspråk mot säljaren på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel, så kallade dolda fel eller andra fel och brister rörande fastigheten.
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk.

Byggnader

 • Bostadshus
  Allmän information
  • Antal rum: 4 (2 Sovrum)
   Area: 90 kvm
   Biarea: 10 kvm
   Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
   Taxeringsvärde byggnad: 400 000 SEK
   Rumsbeskrivning: På bottenvåningen finner kök, kammare, vardagsrum och badrum, två ingångar.
   Köket har kyl/frys i fullhöjd, elspis med plattor och en AGA vedspis. Plastmatta, målad masonit på väggar och plattor i tak.
   I kammaren är det plastmatta, tapet och spänntak.
   Vardagsrummet har en fin kakelugn (behöver brandskyddskontrolleras), trägolv, tapet och plattor i tak.
   Badrummet har PAX-fläkt, WC, handfat och badkar, plastmatta på golv.

   På övervåningen finns hall, två sovrum och garderober under snedtak.
   I ena sovrummet är det trägolv, tapet och spänntak, en öppen spis som behöver brandskyddskontrolleras.
   Det mindre sovrummet har heltäckningsmatta, tapet och spänntak.

   I källaren finns pannrum och tvättstuga. Vattenpump och hydrofor.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1909
   Fönster: 2-glasfönster
   Taktyp/takbeklädnad: Plåt
   Grund: Huggen sten
   Fasadtyp: Stående träpanel
   Bjälklag: Trä
   Stomme: Trä
   Typ av uppvärmning: Centralvärmesystem
   Skick på värmeanläggning: Pannan är inte installerad, okänt om sytemet är intakt och fungerande
   Vatten: Enskilt vatten
   Avlopp: Enskilt avlopp
   Typ av ventilation: Självdrag
   Elkablar: Ledningar ej bytta
   Skorstenstyp: Murad skorsten
 • Maskinhall
  Allmän information
  • Area: 240 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 124 000 SEK
   Beskrivning: Byggt i lösvirke med plåttak och gjuten platta. Ca 12,0*20,5 m.
 • Ladugård, loge m.m
  Allmän information
  • Area: 400 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 92 000 SEK
   Beskrivning: Byggt i lösvirke med eternittak, murad ladugård med plåttak. Ca 9,5*21,5
 • Magasin
  Allmän information
  • Area: 20 kvm
   Typ av byggnad: Övrig
   Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
   Beskrivning: Byggt i timmer med stående träpanel, plåttak. Ca 4,4*5,1 m

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt