Skogsfastigheten Hagfors Skymnäshagen 1:82, Höje

Höje

HAGFORS SKYMNÄSHAGEN 1:82

 • Pris: 2 700 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 34,3800 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 2 600 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

HAGFORS SKYMNÄSHAGEN 1:82, Höje
Alias Bud Datum
Budgivare 1 2 600 000 SEK 2024-05-28
Budgivare 2 2 500 000 SEK 2024-05-28
Budgivare 1 2 400 000 SEK 2024-05-20

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Vi förmedlar nu en skogsfastighet på Skymnäshagen i Höje. Ett skifte om 34 ha varav ca 32 ha produktiv skogsmark där ca 45% är G1. Ett virkesförråd beräknat till 6037 m³sk och bonitet på 6,1. Avverkningsförslag är satt till 872 m³sk under perioden, allt i gallring. Jakt i Västra Skymnäsbygdens VVO på 3301 ha.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 700 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 0 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 0 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Då fastigheten nyligen styckats av finns inget taxeringsvärde att tillgå.
 • UppdragsID: GUM 2HF
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 32,2000 ha
  Virkesförråd m³sk 6037 m³sk.
 • Myr/kärr/mosse, 0,8000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,2000 ha
 • Övrigmark, 0,8000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt i Västra Skymnäsbygdens VVO om 3 301 ha

Kostnader

 • Pris: 2 700 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • HAGFORS SKYMNÄSHAGEN GA:1.
 • Rättigheter last:
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt