Skogsmark till salu i Skåltjärnshyttan, Filipstad

Filipstad

Ekhöjden 1 68291 Filipstad

 • Pris: 10 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 183,0000 ha
 • Vattenareal: 0,3000 ha
 • Budgivning pågår!: 8 000 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

Ekhöjden 1 68291 Filipstad, Filipstad
Alias Bud Datum
Budgivare 1 8 000 000 SEK 2023-11-03
Budgivare 1 7 500 000 SEK 2023-10-26

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Skiftesnumreringen är utförd i enlighet med skogsbruksplanens numrering.
Skifte 1
Skifte 2

Beskrivning

Nu förmedlar vi del av Skåltjärnshyttan 1:10 i Filipstads kommun. Marken som ska säljas består av totalt ca 183 ha, där ca 158 ha är klassad som produktiv skogsmark. Utav den produktiva arealen är 47,9 ha (ca 30%) klassad som naturvårdsareal/nyckelbiotop (NO). Medelboniteten är 6,6 och virkesförrådet är 27 698 m3sk, där 12 048 m3sk ligger inom NO. Jakt ingår i Skåltjärnshyttans VVO om 3 139 ha.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 10 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog
 • Totalt taxeringsvärde: 0 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Se under fastighetsuppgifter och rubriken "Avstyckning".
 • UppdragsID: G8Q A7P
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 158,0000 ha
  Virkesförråd 27 698 m3sk.
 • Skogsimpediment, 24,4000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,6000 ha
 • Vatten, 0,3000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt ingår i Skåltjärnshyttans VVO om 3 139 ha.
 • Avstyckning
  Då den förmedlade fastigheten ska avstyckas från större fastighet kommer taxeringskod, taxeringsvärde, areal m.m att fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning. Man behöver även räkna med att tillträde kan ske först när lantmäteriförrättningen är klar.
 • Naturvärden
  En betydande del av fastighetens produktiva areal, ca 47,9 ha, är klassad som nyckelbiotop. Virkesförrådet som står på denna areal uppgår till 12 048 m3sk. Arealen har inget formellt biotopskydd, men har fått denna klassning pga de höga naturvärden som råder.

Kostnader

 • Pris: 10 500 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Fastighetsskatt/-avgift: 2 273 SEK.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 8 000 SEK/år. Försäkring: 8 000 SEK/år.
 • Försäkring: Länsförsäkringar Värmland
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING,NÄTSTATION - SE BESKRIVNING.
 • Officialservitut: VÄG.
 • Officialservitut: VÄG.
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING.
 • Rättigheter förmån:
 • Officialservitut: VATTENLEDNING.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING,NÄTSTATION.
 • Avtalsservitut Kraftledning.
 • Kommentar: Vilka rättigheter och belastningar som följer med den utbjudna delen av fastigheten kommer att fastställas efter avslutad lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt