Norra Skoga 1:83, 1:264 Mindre skogsfastighet I Rotviken, Ekshärad

Norra skoga

HAGFORS NORRA SKOGA 1:83 o 1:264

 • Pris: 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 9,6210 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 720 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

HAGFORS NORRA SKOGA 1:83 o 1:264, Norra skoga
Alias Bud Datum
Budgivare 6 720 000 SEK 2023-11-10
Budgivare 5 710 000 SEK 2023-10-30
Budgivare 4 700 000 SEK 2023-10-05
Budgivare 3 600 000 SEK 2023-10-03
Budgivare 4 500 000 SEK 2023-10-02
Budgivare 3 400 000 SEK 2023-09-29
Budgivare 2 300 000 SEK 2023-09-29
Budgivare 1 200 000 SEK 2023-09-28

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Passlinje 1:83.
Mot grannfastigheten
Skog 1:83
1:264
Busjön
Fastighetskarta över 1:83 och 1:264
Ortofoto över fastigheten

Beskrivning

Vi har nu fått möjligheten att förmedla en mindre skogsfastighet på Norra Skoga 1:83 och 1:264 om totalt ca 8ha. Fastigheten består idag av två mindre skiften belägna intill vackra Busjön. 
Virkesförrådet är 579 m3sk enligt aktuell skogsbruksplan. Löv- och granskog är de trädslag som är dominerande och täcker ca 80% av trädskiktet. En skogsbilväg går genom fastigheten vilket är gynnsamt för skötsel av skogen samt att det finns en planerad väg som delvis går längs med Busjön. Boniteten på fastigheten är 6,1. Fastigheten ligger inom Norra Skoga VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog, Övrigt, Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 199 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 199 000 SEK
 • UppdragsID: GZA HYA
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 3,3000 ha
  Virkesförråd 579 m³sk, bonitet 6,1 m³sk per ha.
 • Skogsimpediment, 4,2000 ha
 • Inägomark, 0,1000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,1000 ha
 • Övrigmark, 0,1000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Hagfors kommun, kostnad 4600 SEK.
 • Jakt
  Ingår i Norra Skoga VVO.
 • Nybyggnation
  1994 fick man positivt besked från kommunen ang. nybyggnad av fritidshus. Då ingen nybyggnad gjordes har detta löpt ut och ny ansökan måste göras, med beaktande att strandskyddet har utökats efter senaste förhandsbeskedet.

Kostnader

 • Pris: 500 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: UPPDÄMNING MM - SE BESKRIVNING.
 • Ledningsrätt: RÄTT TILL ELEKTRISK STARKSTRÖMSLEDNING - STARKSTRÖM.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut UPPDÄMNING MM.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt