Skogsfastigheten Hagfors Västra Skymnäs 1:178

HAGFORS VÄSTRA SKYMNÄS 1:178

Skogsfastigheten Hagfors Västra Skymnäs 1:178 är till salu. Fastigheten består av 2 skiften, 30,5 ha varav 27,8 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 726 m³sk. Jakt finns i VVO.
 • Pris: 1 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 30,5000 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 1 400 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

HAGFORS VÄSTRA SKYMNÄS 1:178,
Alias Bud Datum
Budgivare 2 1 400 000 SEK 2024-05-09
Budgivare 1 1 325 000 SEK 2024-05-09
Budgivare 2 1 300 000 SEK 2024-05-09
Budgivare 1 1 250 000 SEK 2024-05-08
Budgivare 2 1 200 000 SEK 2024-05-06
Budgivare 1 1 150 000 SEK 2024-05-06
Budgivare 2 1 100 000 SEK 2024-04-18
Budgivare 1 950 000 SEK 2024-03-28

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Nu är skogsfastigheten Hagfors Västra Skymnäs 1:178 till salu! Fastigheten består av 2 skiften om 30,5 ha varav 27,8 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 726 m³sk. Boniteten är 5,7. Jakt ingår i Västra Skymnäsbygdens VVO om 3 301 ha.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 637 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 637 000 SEK
 • UppdragsID: GCJ OMK
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 27,8000 ha
  virkesförråd: 2 726 m³sk
 • Skogsimpediment, 2,7000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Arealuppgifter är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt i Västra Skymnäsbygdens VVO om 3 301 ha

Kostnader

 • Pris: 1 500 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 1 918 SEK/år. Försäkring: 1 258 SEK/år. Samfällighet: 660 SEK/år.
 • Försäkring: Länsförsäkringar Värmland
 • Kommentar:
  Ena-Lungorna vägsamfällighet.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • HAGFORS SKYMNÄSHAGEN GA:1.
 • Rättigheter last:
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Ledningsrätt: RÄTT TILL ELEKTRISK STARKSTRÖMSLEDNING - STARKSTRÖM.

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt