Skogsfastighet i norra Värmland.

TORSBY HAVÅN 1:120

Fastigheten Torsby Havån 1:120 består av ett skifte om 64,5 ha , där 58,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är 6249 m3sk och medelboniteten är 4,5.
 • Pris: 2 300 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 64,1017 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Flygbild
Topografisk karta
Vägkarta
Översiktsbild
Stor översiktsbild

Beskrivning

Fastigheten Torsby Havån 1:120 består av ett skifte om 64,5 ha , där 58,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är 6249 m3sk. Föreslagna åtgärder är framförallt gallring där skogsbruksplanen föreslår ett uttag om 678 m3sk under planperioden. Boniteten är 4,5. Jakt ingår i Ovansjö VVO om 7720 ha.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 300 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 100 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 100 000 SEK
 • UppdragsID: GO2 V72
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 58,9000 ha
  Virkesförråd 6249 m³sk
 • Skogsimpediment, 5,7000 ha
 • Berg/hällmark, 0,2000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,1000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun, kostnad 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt i Ovansjö VVO sektion 1 på 7720 ha..

Kostnader

 • Pris: 2 300 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • TORSBY HAVÅN GA:1.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENLEDNING MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Samfällighet:
 • TORSBY HAVÅN FS:2.
 • TORSBY HAVÅN FS:1.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.
 • Avtalsservitut VATTENLEDNING MM.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt