Skogsfastighet norr om Sunne

Sunne

SUNNE STRANDVIK 1:18

 • Pris: 1 700 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 30,5150 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Flygbild
Fastighetsbild skifte 1-3
Fastighetsbild skifte 4
vägkarta
Översiktskarta mindre
översiktskarta större

Beskrivning

Nu förmedlar vi skogsfastigheten Sunne Strandvik 1:18. Fastigheten består av fyra skiften om totalt 30,7 ha med 25,8 ha produktiv skogsmark och 4,7 ha inäga/betesmark. Virkesförrådet uppgår till 4 655 m3sk. Skogen består till större delen av yngre skog där 79% ligger i R2 och G1. Av skogsbruksplanens avverkningsförslag ligger merparten av volymen i gallring. Boniteten är 5,6. Jakt finns i VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 700 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 602 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 602 000 SEK
 • UppdragsID: G9F H30
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 25,8000 ha
  Virkesförråd 4 655 m3sk.
 • Betesmark, 4,7000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,2000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt ingår i Lysviks norra och södra VVO om 7 743 ha.
 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. Då fastigheten ligger i Lysviks socken i Sunne kommun som inte är glesbygdsklassad tas ingen avgift ut för detta.

Kostnader

 • Pris: 1 700 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns 2 pantbrev om tillsammans 120 000 SEK.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • SUNNE KÅRRUD GA:1.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Kraftledning - se beskrivning.
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut Kraftledning.
 • Avtalsnyttjanderätt Tele.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt