Skogsfastighet öster om Sysslebäck

Sysslebäck

TORSBY FLÄSKREMMEN 1:71

Fläskremmen 1:71 består av 44,4 ha, varav 37,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är enligt aktuell skogsbruksplan 4291 m3sk med en bonitet om 4,4.
 • Pris: 1 650 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 45,7200 ha
 • Vattenareal: 5,5000 ha
 • Budgivning pågår!: 1 500 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

TORSBY FLÄSKREMMEN 1:71, Sysslebäck
Alias Bud Datum
Budgivare 1 1 500 000 SEK 2023-11-24

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Fastighetsbild på ortofoto
topografisk karta
vägkarta
översiktsbild mindre
Översiktskarta större

Beskrivning

Fläskremmen 1:71 består av 44,4 ha, varav 37,9 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten omfattas av två skiften som ligger på båda sidor om Acktjärnen. Virkesförrådet är enligt aktuell skogsbruksplan 4291 m3sk med en bonitet om 4,4. Hela 80 % av marken är klassad som G1 och föreslagen avverkningsvolym om 1316 m3sk avser uttag i gallring. I övrigt finns det inte mycket ungskog och ingen kalmark. Av äldre skog finns 3 ha i S1, samt 3,4 ha klassad som S3. Jakt finns i VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 650 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 209 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 209 000 SEK
 • UppdragsID: G6P QQN
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 37,9000 ha
  Virkesförråd 4 291 m3sk.
 • Skogsimpediment, 5,6000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,6000 ha
 • Övrigmark, 0,3000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt ingår i Ovansjö VVO. I detta VVO blir man tilldelad en avdelning att jaga på inom de 33 665 ha som ingår i VVO.
 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i Dalby socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Kostnader

 • Pris: 1 650 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.
 • Beskrivning av kostnader:
  Kostnad för försäkring samt kostnad för vägförening tillkommer. Uttaxeringar avseende vägsamfälligheten beslutas av årsmötet och varierar.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Fornlämning.
 • Fornlämning.
 • Gemensamhetsanläggning:
 • TORSBY SLÄTTENE GA:3.
 • TORSBY HOLE GA:1.
 • TORSBY HOLE GA:6.
 • TORSBY RANSBY GA:3.
 • Rättigheter last:
 • Officialservitut: RÄTT ATT ANVÄNDA, BIBEHÅLLA OCH UNDERHÅLLA BEFINTLIG VÄG TILL 6 METERS BREDD. - VÄG.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Upplåtelseavtal för vandringsled "Nordvärmlandsleden" tecknat 2023-06-01. Förlängs med 5 år i taget. Sägs upp 1 år innan upplåtelsetidens utgång..
 • Upplåtelseavtal för ett skidspår "Vasabanan" tecknat 2022-08-19. Förlängs med 5 år i taget. Sägs upp 1 år innan upplåtelsetidens utgång..
 • Servitut för väg till Torsby Fläskremmen 1:70 är under tecknande..
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt