Skogsfastighet mellan Torsby och Ekshärad

HAGFORS EKSHÄRADS-NORE 1:68

 • Pris: 1 000 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 21,8056 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 975 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

HAGFORS EKSHÄRADS-NORE 1:68,
Alias Bud Datum
Budgivare 6 975 000 SEK 2024-05-23
Budgivare 3 950 000 SEK 2024-04-23
Budgivare 5 925 000 SEK 2024-04-19
Budgivare 4 900 000 SEK 2024-04-03
Budgivare 3 825 000 SEK 2024-03-20
Budgivare 2 800 000 SEK 2024-03-13
Budgivare 1 725 000 SEK 2024-02-29

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Flygbild skifte 1
Flygbild skifte 2 och 3
Flygbild skifte 4, 5 och 6
Flygbild skifte 7
Topografisk karta skifte 1-6
Topografisk karta skifte 7
Vägkarta skifte 1-6
Vägkarta Långmon skifte 7
översiktsbild
Översiktskarta, större

Beskrivning

Hagfors Ekshärad-Nore 1:68 är en skogsfastighet uppdelad på sju skiften om totalt 21,9 ha där 19,2 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till 3 148 m3sk enligt nyligen upprättad skogsbruksplan. Skifte nr 2-6 är belägna vid Torntorp söder om väg 239 mellan Torsby och Ekshärad. Skifte nr 1 är beläget norr om väg 239 och skifte nr 7 ligger strax söder om Ekshärad. Åldersfördelningen är jämn med lite skog i alla åldrar. Ser man till huggningsklasser är större delen av skogen klassad som G1 och 5,8 ha är föreslagen för gallring. Boniteten är 5,9. Jakt ingår i Jangens samt Långmons VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 000 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 177 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 177 000 SEK
 • UppdragsID: GUR 4ET
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 19,2000 ha
  Virkesförråd: 3 148 m3sk
 • Skogsimpediment, 2,5000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,1000 ha
 • Övrigmark, 0,1000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Hagfors kommun, kostnad 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt ingår i Jangens VVO om 1 622 ha, samt i Långmons VVO om 2 346 ha.

Kostnader

 • Pris: 1 000 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns 2 pantbrev om tillsammans 7 000 SEK.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 1 639 SEK/år. Försäkring: 1 639 SEK/år.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • HAGFORS HAMRA GA:1.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt