Skogsfastighet i Månäs, Torsby

Torsby Månäs 1:177

 • Pris: 4 250 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 106,3094 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

fastighetsbild
avstyckning tomt
vägkarta
översiktskarta
översiktskarta

Beskrivning

Nu förmedlar vi skogsfastigheten Torsby Månäs 1:177. Fastigheten består av ett skifte med välskött skog och ett väl utbyggt vägnät med god tillgänglighet för skogliga åtgärder. Här har bland annat gjorts två nya vägsträckningar där Månäs 1:177, samt en grannfastighet till denna står som gemensam ägare i dessa vägar. Fastighetens totala areal är 107,5 ha där den produktiva delen består av 89,1 ha. Virkesförrådet är beräknat till 11 129 m3sk. Det är viss spridning på åldersfördelningen men där tonvikten ligger på gallringsskog, då drygt 50 % ligger i åldersspannet 20-50 år. Drygt 1800 m3sk är föreslaget för avverkning under planperioden där 1 244 m3sk avser föryngringsavverkning. Boniteten är uppskattad till 5,4. Jakt ingår i Månäs VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 4 250 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 113
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 2 412 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 412 000 SEK
 • UppdragsID: G83 DER
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 89,1000 ha
  Virkesförråd: 11 129 m3sk
 • Skogsimpediment, 17,8000 ha
 • Småhusmark lantbruk, 0,1000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,5000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt ingår i Månäs VVO om 6 162 ha.
 • Avstyckning
  En avstyckning har gjorts där man låtit bilda en ny fastighet, en tomt om ca 2000 m2, intill Högsjön i den västra delen av Månäs 1:177. Lantmäteriförrättningen avseende avstyckningen är klar, men har ännu inte registrerats i kartan. En notering är dock gjord i den flygbild som är bifogad objektsbeskrivningen.
 • Gemensam väg
  Nya vägdragningar har gjorts på Månäs 1:177 och Månäs 1:34. Vägsträckningarna ägs och bekostas gemensamt av de två fastigheterna avseende vägunderhåll utifrån ett avtal som upprättats parterna emellan.

Kostnader

 • Pris: 4 250 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • TORSBY HJÄLLSTAD GA:6.
 • Rättigheter förmån:
 • Avtalsservitut: VATTENTÄKT - SE BESKRIVNING.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Månäs, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 1974-05-14, Senast ändrad: 1994-09-27).

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt