Torsby Millmark 1:366 - skifte 2

TORSBY MILLMARK 1:366 del av

Nu förmedlar vi del av Millmark 1:366. Skiftet består av 51,5 ha, varav 47 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 5 818 m3sk och boniteten är 6,4. Jakt ingår i Hesslingsbergs VVO.
 • Pris: 2 200 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 51,5000 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Fastighetskarta på ortofoto
Topografisk karta
Vägkarta
Översiktskarta

Beskrivning

Nu förmedlar vi del av Millmark 1:366. Skiftet består av 51,5 ha, varav 47 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 5 818 m3sk och boniteten är 6,4. Merparten av skogen är ungskog och 56 % ligger i R2 och G1. Ingen avverkningsmogen skog finns på skiftet. Det finns dock en del skogsvård såsom markberedning, hjälpplanering och röjning föreslagen att åtgärdas snarast. Jakt ingår i Hesslingsbergs VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 200 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse men först efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 0 SEK
 • UppdragsID: G4R VS9
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 47,0000 ha
  Virkesförråd 5 818 m3sk
 • Skogsimpediment, 3,8000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,2000 ha
 • Övrigmark, 0,5000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt ingår i Hesslingsbergs VVO om 6 474 ha.
 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun, kostnad 4600 SEK.
 • Avstyckning
  Då den förmedlade fastigheten ska avstyckas från större fastighet kommer taxeringskod, taxeringsvärde, areal m.m att fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning. Man behöver även räkna med att tillträde kan ske först när lantmäteriförrättningen är klar.

Kostnader

 • Pris: 2 200 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Samfällighet:
 • TORSBY MILLMARK S:5.
 • TORSBY MILLMARK S:13.
 • TORSBY MILLMARK S:7.
 • TORSBY MILLMARK S:20.
 • TORSBY MILLMARK FS:3.
 • TORSBY MILLMARK FS:4.
 • TORSBY MILLMARK S:12.
 • TORSBY MILLMARK FS:1.
 • TORSBY MILLMARK FS:2.
 • TORSBY MILLMARK S:22.
 • TORSBY MILLMARK S:19.
 • TORSBY MILLMARK S:48.
 • TORSBY MILLMARK S:63.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt