Skogsfastigheten Malung-Sälen Mobyarna 22:2

MALUNG-SÄLEN MOBYARNA 22:2

Malung-Sälen Mohedarna 22:2 är en skogsfastighet om totalt 54 ha där 35,7 ha är produktiv mark med en bonitet om 4,5 m3sk/ha/år. Virkesförrådet är 4 499 m3sk enligt skogsbruksplan. Jakt i Malungs östra VVOF.
 • Pris: 1 600 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 52,1124 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Översiktskarta
Fastighesbild ortofoto
Vägkarta

Beskrivning

Nu förmedlar vi den fina skogsfastigheten Malung-Sälen Mohedarna 22:2. Den består av totalt 54 ha i två skiften där skogen ligger i ena skiftet och det finns en liten obebyggd tomt på sätern vid Lyån.

Av arealen är 35,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 499 m3sk enligt aktuell skogsbruksplan. Boniteten är 4,5 m3sk per ha och år. Jakt finns i Malungs östra VVOF om 26 000 ha. Småviltsjakt får bedrivas på hela områdets areal medan älgjakt bedrivs inom tilldelat jaktlag.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 600 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 644 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 644 000 SEK
 • UppdragsID: GE3 3OE
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 35,7000 ha
  Virkesförråd enligt plan 4 499 m3sk, bonitet 4,5 m3sk per hektar och år.
 • Skogsimpediment, 17,8000 ha
 • Övrigmark, 0,3000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,2000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angiven areal kommer från aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Malung-Sälens kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt i Malungs östra VVOF om 26 000 ha. Småviltsjakt får bedrivas på hela områdets areal medan älgjakt bedrivs inom tilldelat jaktlag

Kostnader

 • Pris: 1 600 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 1 877 SEK/år. Väg: 1 877 SEK/år.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.
 • Beskrivning av kostnader:
  Kostnad för vägavgift avser 2022 års debitering. Avgiften kan variera från år till år.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Malung-Sälen Mobyarna Ga:3.
 • Malung-Sälen Mobyarna Ga:8.
 • Samfällighet:
 • MALUNG-SÄLEN LILLMON S:6.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:37.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:31.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:32.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:36.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:66.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:68.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:69.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:70.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:72.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:73.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:74.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:75.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:76.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:77.
 • MALUNG-SÄLEN MALUNG S:2.
 • MALUNG-SÄLEN MALUNG S:3.
 • MALUNG-SÄLEN MALUNG S:1.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:5.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:67.
 • MALUNG-SÄLEN MOBYARNA S:71.
 • MALUNG-SÄLEN MALUNG S:4.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt