Skogsfastigheten Hagfors Hara 1:156 - del av

Hagfors Hara 1:156, avseende skifte 3, 4, 5 och 6

 • Pris: 800 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 16,7000 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Fastigheten omfattar 4 skiften om ca 17 ha varav ca 15 ha är produktiv skog med ett virkesförråd om 2573 m³sk. Tillväxten för perioden (se skogsbruksplanen) är beräknad till 87 m³sk/år och avverkningsförslag är satt till totalt 507 m³sk. Jakt i Haraortens VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 800 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse efter genomförd lantmäteriförrättning
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 242 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 242 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Ovanstående taxeringsvärde inkluderar även den del som inte förmedlas och kan komma justeras efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • UppdragsID: G6H T8G
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Då förmedlingen avser del av fastighet kan tillträde ske tidigast efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 14,9000 ha
  Virkesförråd 2573 m³sk.
 • Skogsimpediment, 0,4000 ha
 • Skog med restriktion, 1,0000 ha
 • Övrigmark, 0,4000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell Skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Delförsäljning
  Då inte hela fastigheten förmedlas kommer taxeringskod/värde, arealer, rättigheter, belastningar m.m att fastställas först efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Jakt
  Jakt i Haraortens VVO på 3395 ha.
 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Hagfors kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Kostnader

 • Pris: 800 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Då förmedlingen avser del av fastighet kan tillträde ske tidigast efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Fastighetsskatt/-avgift: 585 SEK.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Biotopskydd 2003:462, Biotopskyddsområde (Beslutsdatum: 20030507).
 • Biotopskydd 2003:463, Biotopskyddsområde (Beslutsdatum: 20030507).
 • Rättigheter förmån:
 • Officialservitut: Utfart för skogstransporter - Väg.
 • Officialservitut: Väg.
 • Gemensamhetsanläggning:
 • Hagfors Solberg Ga:2 - VÄG.
 • Hagfors Västra Tönnet Ga:2 - VÄG.
 • Hagfors Hara Ga:2 - VÄG.
 • Samfällighet:
 • HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:9.
 • HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:8.
 • HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:3.
 • HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:4.
 • HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:5.
 • HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:2.
 • Rättigheter last:
 • Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström.
 • Kommentar: Observera att justering av belastningar och rättigheter kan komma att ske efter genomförd lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt