Skogsfastigheten Torsby Ulvsjön 1:102

TORSBY ULVSJÖN 1:102

 • Pris: 1 650 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 33,1600 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 1 200 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

TORSBY ULVSJÖN 1:102,
Alias Bud Datum
Budgivare 1 1 200 000 SEK 2023-03-29
Budgivare 3 1 150 000 SEK 2023-03-29
Budgivare 4 1 100 000 SEK 2023-03-27
Budgivare 1 1 060 000 SEK 2023-03-24
Budgivare 3 1 000 000 SEK 2023-03-22
Budgivare 2 950 000 SEK 2023-03-06
Budgivare 1 900 000 SEK 2023-03-01

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

En väl arronderad fastighet i ett skifte om ca 32,4 ha produktiv skog där ca 22 ha är G1. Virkesförrådet är beräknat till 3329 m³sk och boniteten till 6,4 m³sk/ha. Tillväxt för perioden (se skogsbruksplanen) är beräknad till 176 m³sk/år och avverkningsförslag till 217 m³sk totalt under perioden. Jakt inom Ulvsjöns VVO på 3215 ha.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 650 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 718 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 718 000 SEK
 • UppdragsID: GS3 02H
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 32,1000 ha
  Virkesförråd 3329 m³sk och beräknad bonitet till 6,4 m³sk.
 • Skogsimpediment, 0,3000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell Skogsbruksplan.

  Enligt uppgift från säljaren är markberedningen av avdelning 11, se åtgärdsöversikt i Skogsbruksplanen, utförd under november 2022.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt i Ulvsjöns VVO på 3215 ha.

Kostnader

 • Pris: 1 650 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Torsby Östmark Ga:3.
 • Samfällighet:
 • TORSBY ULVSJÖN FS:1.
 • TORSBY ULVSJÖN FS:2.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt