Skogsfastigheten Torsby Månäs 1:69

TORSBY MÅNÄS 1:69

 • Pris: 1 000 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 40,6538 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 900 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

TORSBY MÅNÄS 1:69,
Alias Bud Datum
Budgivare 1 900 000 SEK 2023-03-16

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Översikt
Skifte 1
Skifte 2
Skifte 3
Skifte 4
Skifte 5 väst
Skifte 5 ost

Beskrivning

Fastigheten omfattar ca 40 ha varav ca 22 ha är produktiv skog och ca 8 ha hänsynsmark. Virkesförråd om 3122 m³sk. Tillväxt för perioden är beräknad till 101 m³sk/ år och avverkningsförslag till 174 m³sk. Jakt i Månäs VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 000 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 266 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 266 000 SEK
 • UppdragsID: GNW Z8G
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 22,0000 ha
  Virkesförråd 3122 m³sk.
 • Skog med restriktion, 8,1000 ha
 • Skogsimpediment, 9,4000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,2000 ha
 • Övrigmark, 0,2000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger i omarronderingsområde. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Torsby kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt i Månäs VVO på 6162 ha.

Kostnader

 • Pris: 1 000 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 150 SEK/år. Samfällighet: 150 SEK/år.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Torsby Munkebol Ga:3.
 • Torsby Ambjörby Ga:8.
 • Torsby Norra Stöllet Ga:1.
 • Torsby Månäs Ga:8.
 • Malung-Sälen Idbäck Ga:18.
 • Malung-Sälen Idbäck Ga:20.
 • Torsby Munkebol Ga:7.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919).
 • Åskakskölen, Naturreservat (Beslutsdatum: 20190128, Registreringsdatum: 20190305).
 • Åskakskölen, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20041200, Registreringsdatum: 20050317).
 • Brännåsen, Naturreservat (Beslutsdatum: 20200323, Registreringsdatum: 20200421).
 • Rättigheter last:
 • Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström.
 • Samfällighet:
 • TORSBY MÅNÄS FS:2.
 • TORSBY MÅNÄS S:3.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsnyttjanderätt Fiberledning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt