Del av lantbruksfastigheten Hagfors Överberga 1:13

Överberga Krösåsen 68361 Ekshärad

 • Pris: 1 300 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 21,0000 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 1 500 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

Överberga Krösåsen 68361 Ekshärad,
Alias Bud Datum
Budgivare 2 1 500 000 SEK 2023-03-17
Budgivare 1 1 400 000 SEK 2023-03-16
Budgivare 2 1 300 000 SEK 2023-03-02
Budgivare 1 1 100 000 SEK 2023-02-28

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Skifte 2
Skifte 3
Skifte 2
Skifte 3
Översiktsbild

Beskrivning

Fastigheten omfattar två skiften om ca 21 ha produktiv skog med ett virkesförråd beräknat till 3344 m³sk. Bra medelbonitet på 6,4 m³sk/ ha. Tillväxt för perioden är satt till 149 m³sk/år och avverkningsförslag till totalt 569 m³sk. Jakt i VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 300 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 286 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 286 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Observera att taxeringsvärdet kan komma att justeras efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • UppdragsID: G4Z TOF
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Då del av fastigheten förmedlas kan tillträde hållas först efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 20,5000 ha
  Virkesförråd 3344 m³sk, medelbonitet 6,4 m³sk/ha
 • Väg och kraftledning, 0,1000 ha
 • Övrigmark, 0,4000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enlig aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Hagfors kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt inom Mellantjärns VVO på 1058 ha.
 • Delförsäljning
  Då förmedlingen omfattar del av fastigheten kommer taxeringskod/värde, areal, rättigheter/belastningar m.m att fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning.

Kostnader

 • Pris: 1 300 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Då del av fastigheten förmedlas kan tillträde hållas först efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning.
 • Ledningsrätt: Starkström.
 • Ledningsrätt: Vatten.
 • Samfällighet:
 • HAGFORS ÖVERBERGA S:4.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.
 • Avtalsnyttjanderätt Tele.
 • Avtalsnyttjanderätt Tele.
 • Kommentar: Observera att nämnda rättigheter och belastningar kan komma att justeras efter genomförd lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt