Skogsfastigheten Eda Bergerud 1:66

EDA BERGERUD 1:66

 • Pris: 4 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 78,9000 ha
 • Vattenareal: 0,1000 ha
 • Budgivning pågår!: 4 600 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

EDA BERGERUD 1:66,
Alias Bud Datum
Budgivare 2 4 600 000 SEK 2023-03-22
Budgivare 1 4 500 000 SEK 2023-02-20

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Satellitbild
Fastighetskarta väg
Översiktskarta

Beskrivning

Skogsfastighet i ett skifte, gränsande till norska gränsen, om ca 79 ha varav ca 74 ha är produktiv skog med ett virkesförråd om 11610 m³sk. Tillväxten för perioden är beräknad till 374 m³sk/år och avverkningsförslag satt till totalt 1826 m³sk. Jakt i Bergerud VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 4 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 2 193 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 193 000 SEK
 • UppdragsID: GCE ABC
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 74,2000 ha
  Virkesförråd 11610 m³sk.
 • Impediment, 4,5000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,1000 ha
 • Övrigmark, 0,1000 ha
 • Vatten, 0,1000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enl. aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Eda kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt i Bergeruds VVO på 2324 ha.

Kostnader

 • Pris: 4 500 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns 1 pantbrev om 865 000 SEK.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Eda Bergerud Ga:1.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919).
 • Samfällighet:
 • EDA BERGERUD S:2.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt