Skogsfastigheten Eda Bergerud 1:41

EDA BERGERUD 1:41

 • Pris: 5 200 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 86,4000 ha
 • Vattenareal: 0,2000 ha
 • Budgivning pågår!: 6 400 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

EDA BERGERUD 1:41,
Alias Bud Datum
Budgivare 2 6 400 000 SEK 2023-03-14
Budgivare 1 6 200 000 SEK 2023-03-06
Budgivare 2 6 000 000 SEK 2023-02-24
Budgivare 1 5 200 000 SEK 2023-02-20

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Satellitbild
Fastighetskarta väg
Översiktskarta

Beskrivning

Skogsfastighet i ett skifte om ca 86 ha varav ca 83 ha är produktiv skog med ett virkesförråd om 14104 m³sk. Tillväxten för perioden är beräknad till 490 m³sk/år och avverkningsförslag satt till totalt 704 m³sk. Jakt i Bergeruds VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 5 200 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 2 402 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 402 000 SEK
 • UppdragsID: GMN B6W
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 82,9000 ha
  Virkesförråd 14104 m³sk.
 • Skogsimpediment, 1,8000 ha
 • Berg/hällmark, 0,1000 ha
 • Väg och kraftledning, 1,2000 ha
 • Övrigmark, 0,4000 ha
 • Vatten, 0,2000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt i Bergeruds VVO på 2324 ha.
 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Eda kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Kostnader

 • Pris: 5 200 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns 2 pantbrev om tillsammans 1 165 000 SEK.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Eda Bergerud Ga:1.
 • Rättigheter last:
 • Officialservitut: Avlopp.
 • Officialservitut: Parkering.
 • Officialservitut: Gångväg.
 • Officialservitut: Utrymme.
 • Officialservitut: Väg och sidoutrymmen.
 • Officialservitut: Båtplats,väg.
 • Officialservitut: Väg, upplag.
 • Officialservitut: Väg litt z2.
 • Officialservitut: Väg litt z1.
 • Officialservitut: Ledningar.
 • Officialservitut: Båt-och båtuppläggningsplats x.
 • Officialservitut: Gångväg litt y.
 • Rättigheter förmån:
 • Officialservitut: Väg.
 • Officialservitut: Väg.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt