Gård för avstyckning i Olsätter, Deje.

Deje

Myre 12 66992 Deje

 • Pris: 1 400 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 12,1000 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 1 400 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

Myre 12 66992 Deje, Deje
Alias Bud Datum
Budgivare 1 1 400 000 SEK 2024-03-22

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Välkommen till Myre 12
Entré mot gården
Huvudentrén mot vägen
Huvudentrén
Salen ligger till vänster när man kommer in
Kontoret/tv-rummet ligger till höger och vidare kommer man till köket
Entrén mot gården
Badrummet
Hallen övre plan
Sovrum 1
Sovrum 2
Källaren
Ekonomibyggnad
Logen
Ladugården
Ekonomibyggnad

Beskrivning

Vi har fått förtroendet att förmedla denna gård med åker och skog. Mycket fint läge och pendlingsavstånd till Karlstad. Gården omfattar bostadshus om 4 rok på 150 m², ladugårdsbyggnad, ekonomibyggnad med garageplatser och ett härbre. Passar väl som hästgård eller för den som vill ha smådjur. Arealen om totalt ca 12 ha och innefattar bl.a ca 8 ha inäga/åker samt ca 2,6 ha skogsmark. Skogsmarken är avverkad för omkring 5 år sedan och viss hjälpplantering kan behöva göras.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 400 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse men tidigast efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Lantbruk: Gård
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Hästgård, Svin, Övrigt, Avstyckad gård, Gård, Åker
 • Taxeringsvärde byggnad: 558 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 0 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 558 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Då den förmedlade avstyckningen ingår i en samtaxering kan taxeringsvärdet för marken att fastställas först efter genomförd lantmäteriförrättning. Taxeringsvärdet för byggnaden är det fastställda värdet för 2023.
 • UppdragsID: GJ7 YY3
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Observera att fastigheten försäljes med en så kallad friskrivningsklausul och att allt som finns i ekonomibyggnaderna och härbre följer med köpet.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 2,6000 ha
 • Inägomark, 8,0000 ha
  Jordmånen är av lera-/silttyp och bitvis svårgenomsläpplig. Finns även ett mindre område med sandjord. Marken är täckdikad av nuvarande arrendator.
 • Övrigmark, 1,5000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Avstyckning
  Gården med inägor kommer styckas av från större fastighet enligt preliminärt avstyckningsförslag. Skogen förmedlas för sig i egen annons.
  -
  Areal, taxeringsvärde, rättigheter och belastningar m.m kommer fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Arrende/nyttjanderätter
  En arrendator finns som kommer att fortsätta att bruka inägomarken under växtsässongen 2024 och avsäga sig arrendet därefter.
 • Öppen spis
  Brandskyddskontroll måste genomföras innan man använder den öppna spisen.
 • Jakt
  Det är osäkert om jakt kommer att ingå efter att lantmäteriförrättningen är klar. Det beror av hur stor den slutliga arealen blir efter avstyckning, samt om den aktuella marken kommer att anses vara av jaktlig betydelse.

Kostnader

 • Pris: 1 400 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Observera att fastigheten försäljes med en så kallad friskrivningsklausul och att allt som finns i ekonomibyggnaderna och härbre följer med köpet.
 • Inteckningar: Det finns 2 pantbrev om tillsammans 70 000 SEK.
 • Fastighetsskatt/-avgift: 6 975 SEK.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 33 100 SEK/år. Årlig elförbrukning: 19 500 kWh/år. Hushållsel: 20 000 SEK/år. Försäkring: 6 000 SEK/år. Vatten och avlopp: 4 000 SEK/år. Renhållning: 3 100 SEK/år.
 • Försäkring: Länsförsäkringar
 • Antal personer i hushållet: 1
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.
 • Beskrivning av kostnader:
  Renhållning avser grundavgift och 14 dagars hämtning av minsta sopkärlet.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Planer och bestämmelser:
 • Rud, Områdesbestämmelser (Beslutsdatum: 2005-12-13, Registreringsdatum: 2006-02-21).
 • Gemensamhetsanläggning:
 • FORSHAGA RUD GA:4.
 • FORSHAGA RUD GA:6.
 • FORSHAGA VÄSTRA OLSÄTTERSTORP GA:2.
 • FORSHAGA OLSÄTTER GA:4.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING.
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Ledningsrätt: VATTEN.
 • Avtalsservitut: Kraftledning - se beskrivning.
 • Avtalsservitut: Tele - se beskrivning.
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Samfällighet:
 • FORSHAGA VÄSTRA OLSÄTTERSTORP S:1.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.
 • Avtalsservitut Kraftledning.
 • Avtalsservitut Tele.
 • Kommentar: Vilka rättigheter och belastningar som kommer vara aktuellt för den avstyckade fastigheten kommer fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Byggnader

 • Bostadsbyggnad
  Allmän information
  • Antal rum: 4 (2 Sovrum)
   Area: 150 kvm
   Biarea: 35 kvm
   Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
   Taxeringsvärde byggnad: 558 000 SEK
   Rumsbeskrivning: Huset känns öppet och ljust och har en trevlig planlösning med rundgång på båda plan.

   Bottenvåningen omfattar huvudentré med hall, groventré, kök, badrum, kammare och salen som sträcker sig från yttervägg till yttervägg och skulle kunna göras om till två rum.
   Köket har äldre köksinrede med melaminluckor. Elspis med plattor, fläkt. Kyl och frys i 2/3 höjd, båda med överskåp i plåt. Tre fasta garderober och fönster åt två håll.
   På övervåningen finns hall med balkong, två sovrum med kattvindar.

   Ytskikten är genomgående äldre. Golvbeläggningen varierar mellan plast-, linoleum mattor och parket. I taken finner man spännpapp, plattor och panel. Väggarna är tapetserade, bröstpanel i ena rummet.

   Källaren är i bra skick och har element. Tvättstuga och pannrum.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1900
   Fönster: Kopplade fönster
   Taktyp/takbeklädnad: Taktegel
   Grund: Betong och huggen sten
   Mark: Lera
   Fasadtyp: Eternitplattor
   Stomme: Trä
   Typ av uppvärmning: Jordvärme
   Uteplatsbeskrivning: Stor trädgård med många möjligheter, mindre altan i söderläge. Balkong.
   TV/internet: Fiberanslutning finns.
   Vatten: Kommunalt vatten
   Avlopp: Enskilt avlopp
   Typ av ventilation: Självdrag
   Elkablar: Ledningar ej bytta
   Skorstenstyp: Murad skorsten med huv
 • Ladugårdslänga
  Allmän information
  • Area: 325 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 133 000 SEK
   Beskrivning: Djurstall med mjölkrum och stor öppen loge. Byggt i tegel och lösvirke med plåttak.
 • Ekonomibyggnad
  Allmän information
  • Area: 140 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Garage med två dubbeldörrar, två carportar och en del med låg dubbeldörr. Delvis timmerkista, i övrigt lösvirke och med tegeltak. Hängränna.
 • Härbre
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Övrig
   Beskrivning: Byggt i timmer på plint med tegeltak. Ca 5,0*4,7 m.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt