Skogsfastigheten Torsby Svenneby 1:430

TORSBY SVENNEBY 1:430

 • Pris: 3 750 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 82,9000 ha
 • Vattenareal: 0,2000 ha
 • Budgivning pågår!: 3 400 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

TORSBY SVENNEBY 1:430,
Alias Bud Datum
Budgivare 1 3 400 000 SEK 2023-08-29

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Nu bjuds del av Svenneby 1:430 ut till försäljning. Marken består av ca 82,9 ha, där ca 70,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till totalt 10 351 m3sk. Föreslagen volym för avverkning är satt till 1 256 m3sk, där merparten avser uttag i gallring. Skogen har en relativt jämn åldersfördelning med skog i alla åldrar. På fastigheten är 27,9 ha avverkningsbar skog klassad som S1 där det beräknade virkesförrådet är 5 325 m3sk. Boniteten är 5,5. Jakt ingår i Svenneby VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 3 750 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse men tidigast efter genomförd lantmäteriförrättning
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 122
 • Huvudinriktning: Skog
 • Totalt taxeringsvärde: 0 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Då den förmedlade fastigheten säljs med undantag av ett skifte, kommer taxeringskod, taxeringsvärde, areal m.m att fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning. Man behöver även räkna med att tillträde kan ske först när lantmäteriförrättningen är klar.
 • UppdragsID: G5U SGU
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 70,6000 ha
  Virkesförråd 10 351 m3sk
 • Myr/kärr/mosse, 10,4000 ha
 • Övrigmark, 1,0000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,6000 ha
 • Vatten, 0,2000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Avstyckning
  Fastigheten säljs med undantag av en tomt. Försäljningen avser enbart de två skogsskiften som sträcker sig från Svenneby i öster och över höjden till Skallbergssjön i väster.
  Taxeringsvärde, rättigheter/belastningar m.m kan komma att justeras i samband med Lantmäteriförrättning.
 • Jakt
  Jakt ingår i Svenneby VVO om 3 676 ha.

Kostnader

 • Pris: 3 750 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 5 000 SEK/år. Väg: 5 000 SEK/år.
 • Kommentar:
  Fastigheten har andelar i tre olika vägsamfälligheter, varav två debiterar årliga avgifter. Den angivna vägkostnaden är ungefärlig och kan variera fån år till år.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • TORSBY SVENNEBY GA:12.
 • TORSBY ÅSHAGEN GA:3.
 • TORSBY SVENNEBY GA:11.
 • TORSBY SVENNEBY GA:17.
 • TORSBY SVENNEBY GA:14.
 • TORSBY SVENNEBY GA:3.
 • TORSBY SVENNEBY GA:16.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: AVLOPPSANLÄGGNING MM - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: AVLOPPSANLÄGGNING MM - SE BESKRIVNING.
 • Ledningsrätt: RÄTT TILL ELEKTRISK STARKSTRÖMSLEDNING - STARKSTRÖM.
 • Officialservitut: VATTENTÄKT VATTENLEDNING AVLOPP.
 • Avtalsservitut: VATTENKRAFT MM - SE BESKRIVNING.
 • Samfällighet:
 • TORSBY SVENNEBY FS:8.
 • TORSBY SVENNEBY S:9.
 • TORSBY SVENNEBY S:10.
 • TORSBY SVENNEBY S:13.
 • TORSBY SVENNEBY S:2.
 • TORSBY SVENNEBY S:12.
 • TORSBY SVENNEBY S:11.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.
 • Avtalsservitut AVLOPPSANLÄGGNING MM.
 • Avtalsservitut AVLOPPSANLÄGGNING MM.
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM.
 • Kommentar: Vilka rättigheter och belastningar som följer med den utbjudna marken fastställs efter genomförd lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt