Skogsfastigheten Skymnäshagen 1:47 strax norr om Munkfors

HAGFORS SKYMNÄSHAGEN 1:47

 • Pris: 3 000 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 43,4609 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Översiktsbild
Skifte 1 och 2
Skifte 4
Skifte 3
Ekonomibyggnad
Mangårdsbyggnad, delvis raserad

Beskrivning

Vi förmedlar nu skogsfastigheten Skymnäshagen 1:47. Fastigheten omfattar ca 43,6 ha varav ca 36,4 ha är produktiv skogsmark fördelat på fyra skiften. Enligt aktuell skogsbruksplan uppgår virkesförrådet till 6 709 m³sk. Boniteten är 7,2. Inom planperioden är föreslagen volym för avverkning ca 2 240 m³sk. På fastigheten finns en gård med ekonomibyggnader samt en raserad mangårdsbyggnad. Jakt om 3 301 ha i VVO ingår.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 3 000 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 122
 • Huvudinriktning: Skog, Gård
 • Taxeringsvärde byggnad: 98 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 790 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 888 000 SEK
 • UppdragsID: GAM R0G
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 36,4000 ha
  Virkesförråd 6709 m3sk
 • Inägomark, 6,1000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,1000 ha
 • Övrigmark, 1,0000 ha

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt i VVO om 3 301 ha.
 • Rasrisk i mangårdsbyggnaden
  I gårdens huvudbyggnad föreligger rasrisk och inga visningar kommer att ske invändigt i huset.

Kostnader

 • Pris: 3 000 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 12 904 SEK/år. Hushållsel: 8 400 SEK/år. Försäkring: 3 504 SEK/år. Väg: 1 000 SEK/år.
 • Försäkring: Länsförsäkringar
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning

Övriga rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Fornlämning (Status: undefined).
 • Fornlämning (Status: undefined).
 • Gemensamhetsanläggning:
 • HAGFORS SKYMNÄSHAGEN GA:1.
 • HAGFORS UDDHEDEN GA:1.
 • Rättigheter last:
 • Officialservitut: KRAFTLEDNING.
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Ledningsrätt: RÄTT TILL ELEKTRISK STARKSTRÖMSLEDNING - STARKSTRÖM.
 • Ledningsrätt: STARKSTRÖM.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsnyttjanderätt Fiberledning.
 • Avtalsnyttjanderätt Tele.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Byggnader

 • Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Byggnadskommentar: Det finns en ekonomibyggnad i gott skick byggd på timmerstomme, samt en ekonomibyggnad som är delvis raserad. Mangårdsbyggnaden är i sämre skick och har därav inget taxeringsvärde. Men för den intresserade finns vackra byggnadsdetaljer och fönster att ta tillvara om man är intresserad av någon typ av restaureringsarbete.
   Taxeringsvärde byggnad: 98 000 SEK

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt