Skogsfastighet i Älgå utanför Arvika

ARVIKA VÄSTRA SKYBERG 1:129

Västra Skyberg 1:129 är en skogsfastighet om 34,6 ha produktiv skog i ett skifte belägen i Älgå väster om Arvika. Virkesförrådet är 5 184 m3sk enligt aktuell skogsbruksplan. Boniteten är 5,4. Jakt i Arvika Skybergs VVO.
 • Pris: 2 000 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 34,9700 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 1 850 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

ARVIKA VÄSTRA SKYBERG 1:129,
Alias Bud Datum
Budgivare 1 1 850 000 SEK 2023-05-29
Budgivare 1 1 700 000 SEK 2023-05-11

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Västra Skyberg 1:129 är en skogsfastighet om totalt 35,9 ha varav 34,6 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten består av ett skifte belägen i Älgå väster om Arvika. Virkesförrådet är 5 184 m3sk enligt aktuell skogsbruksplan. Tall är det trädslag som dominerar med 68 % och gran uppgår till 28 % av träden. Fastigheten är en tillväxtfastighet med hela 90 % av marken klassad som röjnings- och gallringsskog (R2 och G1) och där 5 % av arealen är slutavverkningsmogen (S1, S2). Boniteten är 5,4. Jakt ingår i Arvika Skybergs VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 000 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 958 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 958 000 SEK
 • UppdragsID: G9H QOP
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 34,6000 ha
  Virkesförråd om 5184 m³sk
 • Impediment, 1,3000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Arvika kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.
 • Jakt
  Jakt inom Arvika Skybergs VVO.
  OBS - då avtal om upplåtelse av jakt är tecknat tills vidare, och tillträde inte kan garanteras innan det nya jaktåret, får man ev. räkna med att kommande jaktsäsong omfattas av upplåtelsen.

Kostnader

 • Pris: 2 000 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Glaskogen, Naturreservat (Beslutsdatum: 1970-10-28, Senast ändrad: 2023-01-16).
 • Gemensamhetsanläggning:
 • ARVIKA VÄSTRA SKYBERG GA:3.
 • ARVIKA VÄSTRA SKYBERG GA:5.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt