Större skogsfastighet i Åleby, Lakene

Hagfors Lakenestorp 1:13

Del av Lakenestorp 1:13 är en fin skogsfastighet om ca 66 ha varav ca 60 ha är produktiv skog med ett virkesförråd om 9534 m³sk. Bra bonitet beräknad till 6,6 m³sk/ha.
 • Pris: 3 950 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 65,9900 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

flygbild
Topografisk karta
vägkarta
översiktskarta
översiktskarta större

Beskrivning

Del av Lakenestorp 1:13 är en fin skogsfastighet om ca 66 ha varav ca 60 ha är produktiv skog med ett virkesförråd om 9534 m³sk. Boniteten är beräknad till 6,6 m³sk/ha. Tillväxten för perioden är beräknad till 334 m³sk/år och avverkningsförslag totalt under perioden är 2367 m³sk fördelat på föryngringsavverkning och gallring. Fastigheten är under lantmäteriförrättning där gården kommer att styckas av. Jakt finns i VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 3 950 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 2 097 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 097 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Taxeringsvärdet kan komma att justeras efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • UppdragsID: GD8 K0X
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 60,9000 ha
 • Skogsimpediment, 5,8000 ha
 • Åkermark, 2,4000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,3000 ha
 • Övrigmark, 0,4000 ha
 • Berg/hällmark, 0,7000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell skogsbruksplan. Avstyckningen av gården avser ca 4,5 ha och består till större delen övrig mark, inägomark samt impediment och en liten del skogsmark (avd 30 och 32).

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt i Åleby VVO på 896 ha.
 • Avstyckning
  Då gården med byggnader och inägor kommer att avstyckas från skogsmarken kommer taxeringskod, taxeringsvärde, areal m.m att fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning. Man behöver även räkna med att tillträde kan ske först när lantmäteriförrättningen är klar.

Kostnader

 • Pris: 3 950 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 8 963 SEK/år. Försäkring: 8 963 SEK/år.
 • Försäkring: Länsförsäkringar, gårdsförsäkring.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.
 • Beskrivning av kostnader:
  Försäkringen avser även Uddheden 1:66 och gården som ska avstyckas.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last:
 • Officialservitut: VATTENTÄKT VATTENLEDNING.
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING.
 • Ledningsrätt: RÄTT TILL ELEKTRISK STARKSTRÖMSLEDNING - STARKSTRÖM.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsnyttjanderätt Fiberledning.
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.
 • Kommentar: Vilka rättigheter och belastningar som följer med fastigheten fastställs när lantmäteriförrättning är genomförd.

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt