Skogsfastighet strax norr om Torsby

Torsby

TORSBY FENSBOL 1:12

 • Pris: 3 100 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 51,4173 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha
 • Budgivning pågår!: 3 400 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

TORSBY FENSBOL 1:12, Torsby
Alias Bud Datum
Budgivare 2 3 400 000 SEK 2023-05-02
Budgivare 1 3 300 000 SEK 2023-05-02
Budgivare 2 3 200 000 SEK 2023-04-29
Budgivare 2 3 100 000 SEK 2023-04-29
Budgivare 1 3 100 000 SEK 2023-04-14

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Västra delen av skifte 2
Östra delen av skifte 2
Skifte 1
Skifte 3
Översiktskarta

Beskrivning

Fastigheten omfattar 3 skiften med en areal om ca 50 ha varav ca 47 ha är produktiv skog. Virkesförrådet är beräknat till 8007 m³sk och medelboniteten till 5,5 m³sk/ha och år. Tillväxten är satt till 205 m³sk/år med avverkningsförslag på totalt 2765 m³sk. Jakt i Fensbols VVO.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 3 100 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 2 030 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 030 000 SEK
 • UppdragsID: GHV APY
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 47,3000 ha
  Virkesförråd 8007 m³sk, beräknad bonitet 5,5 m³sk/ha och år. Ca hälften i G1.
 • Skogsimpediment, 1,9000 ha
 • Skog med restriktion, 1,3000 ha
  Naturreservat etc.
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell Skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt i Fensbols VVO på 3363 ha.
 • Naturreservat, Natura 2000 område Gultberg
  Ca 1,3 ha i västra änden av skifte 2 berörs av naturreservat och natura 2000 Gultberg.

Kostnader

 • Pris: 3 100 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Torsby Fensbol Ga:3.
 • Torsby Fensbol Ga:4.
 • Torsby Röbjörkeby Ga:5.
 • Torsby Fensbol Ga:6.
 • Torsby Åsteby Ga:8.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Gultberget, Naturreservat (Beslutsdatum: 19991101).
 • Gultberget, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20020500, Registreringsdatum: 20050317).

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt