Skogsfastigheten Säffle Häljebol 1:3 och 3:2

SÄFFLE HÄLJEBOL 1:3 och 3:2

 • Pris: 3 300 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 57,8000 ha
 • Vattenareal: 0,1000 ha
 • Budgivning pågår!: 3 000 000 SEK

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

SÄFFLE HÄLJEBOL 1:3 och 3:2,
Alias Bud Datum
Budgivare 1 3 000 000 SEK 2023-02-14

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Översikt satellit
Häljebol 3:2 till vänster Häljebol 1:3 område 2 till höger
Häljebol 1:3 område 1
Häljebol 1:3 område 3
Översiktskarta

Beskrivning

Fastigheterna är samtaxerade och omfattar ca 56 ha varav ca 54 ha är produktiv skog med ett virkesförråd om 8093 m³sk. Tillväxten för perioden är beräknad till 272 m³sk /år och avverkningsförslag är satt till 1310 m³sk.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 3 300 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 2 417 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 417 000 SEK
 • UppdragsID: G9P 2OW
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 53,6000 ha
  Virkesförråd 8093 m³sk.
 • Skogsimpediment, 3,5000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,1000 ha
 • Övrigmark, 0,6000 ha
 • Vatten, 0,1000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Ovanstående arealer är enligt aktuell Skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakt på egen mark enl. de regler som föreligger.
  Älgjakt efter begäran om inträde i Åsens jaktlag. Begäran om inträde ska ske senast 1 maj.

Kostnader

 • Pris: 3 300 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns 2 pantbrev om tillsammans 1 280 000 SEK.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Säffle Speke Ga:1.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning.
 • Ledningsrätt: Starkström.
 • Ledningsrätt: Starkström.
 • Samfällighet:
 • SÄFFLE HÄLJEBOL S:1.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.

Övrigt

 • Övrigt:
  Förvärvstillstånd krävs ej.
  
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
   
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt