Skogsskifte i Östmark

Torsby Östmark 1:497, del av

Del av Torsby Östmark 1:497 säljes. Det utbjudna skiftet är ca 18,6 ha, varav 18,2 är produktiv skog. Virkesförrådet är 3529 m3sk enligt aktuell skogsbruksplan.
 • Pris: 1 250 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 18,6000 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Ortofoto
vägkarta
Skiftesbild
Översiktsbild

Beskrivning

Nu bjuds del av Torsby Östmark 1:497 ut till försäljning. Skiftet är ca 18,6 ha, varav 18,2 ha är produktiv skog. Virkesförrådet är 3529 m3sk enligt aktuell skogsbruksplan. Skiftet består i merpart av gallringsskog där 88% av marken är klassad som G1. Drygt halva skiftesarealen är föreslagen till gallring med beräknat uttag om 493 m3sk. Volym möjlig till föryngringsavverkning är beräknad till 410 m3sk. Boniteten är 5,6. Jakt ingår i Klacksbergs VVO

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 250 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse, men tidigast efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog, Torsby Östmark 1:497, del av
 • Totalt taxeringsvärde: 0 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Då den förmedlade fastigheten ska avstyckas från större fastighet kommer taxeringskod, taxeringsvärde, areal m.m att fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning. Man behöver även räkna med att tillträde kan ske först när lantmäteriförrättningen är klar.
 • UppdragsID: GA3 HC5
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Då det utbjudna skiftet är för litet för att kunna bilda en egen fastighet, så bara den/de kan köpa som redan äger en fastighet i närheten dit marken kan läggas till. Ett förvärvstillstånd krävs i detta fall inte, men däremot gör lantmäteriet en prövning när nybildning/sammanläggning ska ske för att avgöra om denna är genomförbar.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 18,2000 ha
 • Skogsimpediment, 0,4000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är hämtade ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Fastigheten tillhör Klacksbergs VVO om 2 366 ha.
 • Inteckningar
  Eventuella pantbrev/inteckningar i fastigheten kommer inte att följa med vid försäljningen av det utbjudna skiftet.

Kostnader

 • Pris: 1 250 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Då det utbjudna skiftet är för litet för att kunna bilda en egen fastighet, så bara den/de kan köpa som redan äger en fastighet i närheten dit marken kan läggas till. Ett förvärvstillstånd krävs i detta fall inte, men däremot gör lantmäteriet en prövning när nybildning/sammanläggning ska ske för att avgöra om denna är genomförbar.
 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar.
 • Pantförskrivning: Det finns ingen pantförskrivning
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Torsby Östmark Ga:4.
 • Torsby Östmark Ga:5.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Vattenkraft mm - Se beskrivning.
 • Officialservitut: Väg.
 • Samfällighet:
 • TORSBY ÖSTMARK FS:1.
 • TORSBY ÖSTMARK FS:3.
 • TORSBY ÖSTMARK FS:4.
 • TORSBY ÖSTMARK FS:5.
 • TORSBY ÖSTMARK S:11.
 • TORSBY ÖSTMARK FS:2.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut VATTENKRAFT MM.
 • Avtalsnyttjanderatt Optofiber.
 • Kommentar: Vilka rättigheter och belastningar som följer med det utbjudna skiftet kommer att fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt